WOJCIECH

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez : MARZENAZacznie się spełniać: 2013-06-13 18:42


ŻEBYŚ ZMARŁ W CIĄGU KILKU MIESIĘCY,MAMY DOŚĆ TWOJEGO PICIA
I ZNĘCANIA SIĘ NAD NAMI .UMIERAJ W MĘCZARNIACH


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.