K

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez : GZacznie się spełniać: 2013-03-22 13:41


Krzywda została wyrządzona. Przyzywam żywioły, wzywam
żywioły!! Zaklinam je w mojej sprawie. Mur o czterech
strażnicach zalega twe oczy i myśli. Niech stanie się strach,
wina i zła krew. Niech będzie klęska i brak litości. Ja
wskażę prawo przeciw tobie, bo przeciw tobie powinny zostać
wskazane trzy klęski, sto nieszczęść za gniew i ból mój !!!
Będzie przyćmione ,przez strach przyćmione ,przez ból
przyćmione, przeze mnie związany, przeze mnie
PRZEKLĘTY, przeze mnie NIECH SIĘ STANIE!


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.