c.w.

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez : m.a.Zacznie się spełniać: 2013-01-05 15:22


Krzywda została wyrządzona. Przyzywam żywioły, wzywam
żywioły!! Zaklinam je w mojej sprawie. Mur o czterech
strażnicach zalega twe oczy i myśli. Niech stanie się strach,
wina i zła krew. Niech będzie klęska i brak litości. Ja
wskażę prawo przeciw tobie, bo przeciw tobie powinny zostać
wskazane trzy klęski, sto nieszczęść za gniew i ból mój !!
Będzie przyćmione ,przez strach przyćmione ,przez ból
przyćmione, przeze mnie związany, przeze mnie
PRZEKLĘTY, przeze mnie NIECH SIĘ STANIE!


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.