c.w.

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez : m.a.Zacznie się spełniać: 2012-12-31 19:58


Krzywda została wyrządzona. Przyzywam żywioły,
wzywam żywioły!! Zaklinam je w mojej sprawie. Mur o
czterech strażnicach zalega twe oczy i myśli. Niech stanie się
strach, wina i zła krew. Niech będzie klęska i brak litości.
Ja wskażę prawo przeciw tobie, bo przeciw tobie powinny
zostać wskazane trzy klęski, sto nieszczęść za gniew i ból
mój !!! . Będzie przyćmione ,przez strach przyćmione ,przez
ból przyćmione, przeze mnie związany, przeze mnie PRZEKLĘTY,
przeze mnie NIECH SIĘ STANIE!


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.