Przemek

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez : MałgosiaZacznie się spełniać: 2012-11-10 11:38


Przemku, stań oko w oko z prawdziwą wiedzą o sobie,o swoich
relachcajc rodzinnych o tym - z czego wynikają Twoje słabości i
kto tak naprawdę na tym ucierpiał. Zrozum, że to matka i
ojciec skrzywdzili Cię niewłaciwymi wzrorcami, że to do nich
tak naprawdę czujesz żal, rozgoryczenie, złość, nienawiść.
Zrozum, że to matka wpoiła Ci Twoje nieuzasadnione poczucie
badczłowieczeństwa i bezkarności oraz poczucie krzywdy w
przypaku wyjawienia Twoich złych postaw i czynów. Zrozum, że to
ojciec pokazałą Ci małego, tchórzliwego faceta, który nie
umie być meżczyczną- mężem ani ojcem ani uczciwym czowiekiem,
lecz kłamcą i pijakiem. Uświadom to sobie, przeżyj to
prawdziwie i wypowiedz swoje stanowisko wobec
rodziców. Uświadom sobie, że bardzo mnie skrzywdziłeś
niewiernością, nieuczciwością małżeńską, zaniedbywaniem
relacji w rodzinie i obowiązków domowych, chorobą alkoholową i
innymi uzależenieniami. Uświadom to sobie i przeżyj bardzo
mocno. Doświadcz wreszczie konsekwencji w swoim życiu i
poczucia odpowiedzialności. Przeżyj bardoz dotkliwie poczucie
winy za krzywdy, które mi wyrządziłeś świadomie i
nieświadomie, za to że kiedy Twoi bliscy stanęi przeciwko mnie-
nie umiałeś im sie przciwstawić, stanąć w mojej obronie.
Zrób to teraz z całą stanowcziścią i odwagą. Żyj od tej
pory ze świadomością, że winni Twoich niedoskonałości są
idealizowanie do tej pory rodzice, Ty zaś ponosisz winę na
cierpienia rodziny, którą załozyłeś nie będąc do tego
przygotowanym. Wypowiadaj głośno, stanowczo i z przekonaniem te
prawdy. Znienawidź swoją matkę i pogardź ojcem dopóki i oni
nie uświadomią sobie prawdziwych ich win. Odetnij się
również od siostry, która doskoonale znając Twoją winę
również stanęła przeciwko mnie. Dopóki nie wypowie uczciwie i
szczerze, że świadomie i celowo zawiniła przeciwko mnie i że
żałuje tego i dopóki nie zmieni swojej postawy - odwróc się
od niej.


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.