Jadzia

- Została na Ciebie rzucona klątwa:przez :Zacznie się spełniać: 2010-11-11 13:29


niewywiązania się z obowiązków służbowych, co pociągnie za
sobą zwolnienie z pracy


*Serwis nie odpowiada za tresci umieszczone przez uzytkownikow.